måndag 15 april 2019

Mental Health Run 2019

Lördag 21:a september går Mental Health Run 2019 av stapeln. Loppet går i Stockholm med start och målgång vid Sjöhistoriska museet. Det är en lättlöpt/lättgången bana på 5 km runt vackra Djurgårdbrunnsviken.

Det kan vara svårt att ensam klara av att ta sig iväg och träna, därför vill Mental Health Run erbjuda en gemenskap och hjälpa till att hitta vägar till stöd för att komma igång med och bibehålla fysisk aktivitet i vardagen. Mental Health Run vill verka för att fler människor är fysiskt aktiva och för en förbättrad mental hälsa genom fysisk aktivitet.

Vi i projekt "FaR för psykisk hälsa" anser att Mental Health Run:s filosofi går helt i linje med vårt projekt och kommer därför springa/gå loppet tillsammans med personer som fått FaR för psykisk hälsa och mött oss på FaR-mottagningarna.

Cassandra & Sara från FaR-mottagningen i Kista tillsammans med Sofia & Stefan från Mental Health Run.

FaR-mottagningen i Kista träffade förra veckan ordförande Sofia-Lorena Pino Castillo samt vice ordförande Stefan Leijon för att samtala kring våra olika projekt samt hur vi kan samarbeta. Det blev ett härligt frukostmöte som resulterade i många ideér, ny inspiration och ett självklart samarbete!

Vill du springa/gå loppet? Anmäl dig redan idag på www.mentalhealthrun.se

onsdag 10 april 2019

Ett härligt öppet hus på FaR-mottagningen i Kista!

Idag fick vi finbesök av hälso- och sjukvårdspersonal från Rehab västra Spånga, Järva ungdomsmottagning, Kista barn- och ungdomsmottagning, Kista vårdcentral, Kista rehab samt elevhälsan!
Under öppet hus gavs tre presentationer om projektet "FaR för psykisk hälsa" med fokus på FaR-mottagningens arbete i projektet, rundvandring på FaR-mottagningen, möjlighet till att göra hälsotester samt dialog med hälsopedagogerna Cassandra och Sara.
En mycket givande dag i arbetet att stärka kontakten mellan FaR-mottagningen i Kista och förskrivarna i stadsdelsområdet.

Stort tack för idag! / Cassandra & Sara

tisdag 9 april 2019

Öppet hus för förskrivare i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista!


Vi ser fram emot att träffa dig som arbetar inom hälso- och sjukvården i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista!

Välkommen önskar Cassandra och Sara
kista.farmottagning.slso@sll.se
072-217 65 58 / 072-218 21 74

Isafjordsgatan 39B
164 40 Kistamåndag 8 april 2019

FaR-mottagningen i Södertälje

Hej!
Projektets andra FaR-mottagning drivs av mig. Jag heter Jessica och är utbildad hälsopedagog på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm.
Jag har arbetat med att stötta och peppa människor som vill förbättra sina levnadsvanor under 19 år i olika sammanhang och miljöer. I Södertälje arbetar jag med att stödja individer till förbättrad psykisk hälsa genom fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR-metoden innebär att individen genomför fysisk aktivitet utanför sjukvårdens regi och ramar. För att detta ska fungera så bra som möjligt arbetar jag även som en brygga mellan förskrivare i Södertälje och aktivitetsarrangöreri området. Personer som kommer till mig på FaR-mottagningen får stöd med motiverande samtal och jag kan följa med ut och prova på olika fysiska aktiviteter tillsammans om det finns önskemål. Det finns även möjlighet att få genomföra konditionstest på cykel om man vill eller komma på föreläsningar.
Välkommen till mig på FaR-mottagningen, Järnagatan 16 plan 1  - porttelefon finns

Bild: Jessica på gång


torsdag 4 april 2019

Hälsomässan i Rinkeby 2-4 maj 2019!

Idag har vi varit på informationsmöte inför "hälsomässan i Rinkeby".

Hälsomässan i Rinkeby centrum drivs och startades Isabel Enberg, marknadsansvarig i Rinkeby Centrum och är idag större än någonsin. Vi är så glada över att FaR-mottagningen är en del av detta fantastiska evenemang 2019! Syftet med mässan är att väcka intresse för, samt inspirera till, ett mer hälsosamt Rinkeby med omnejd. Du som besökare kommer kunna möta FaR-mottagningen, hälso- och sjukvårdspersonal, friskvårdsarrangörer, biblioteket, föreningar och aktörer som arbetar för en ökad hälsa för enskild individ och befolkning. Dagarna erbjuder utöver detta bl.a. ett mini-lopp, zumba och intressanta föredrag av bl.a. Carolina Klüft. Detta får du inte missa!

Läs mer om hälsomässan här!
På bild: Sara, Isabel och Cassandra

FaR-mottagningen i Kista

Hej!
Vi heter Cassandra och Sara och arbetar på FaR-mottagningen i Kista. Här arbetar vi med individer som fått fysisk aktivitet på recept för förbättrad och/eller bibehållen psykisk hälsa*. Här kommer en kort presentation om oss!

Vi är utbildade hälsopedagoger från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. En hälsopedagog besitter god kunskap kring anatomi, fysiologi, pedagogik och arbete med levnadsvanor och vi är således bl. a. personliga tränare, gruppträningsinstruktörer och utbildade i samtalsmetoden motiverande samtal (MI). Vi har valt att fördjupa oss i individ- och situationsanpassad fysisk aktivitet för att främja den fysiska, psykiska samt sociala hälsan. Tidigare har vi bl. a. arbetat med fysisk aktivitet på recept (FaR) på lotsmottagningen på Gymnastik- och idrottshögskolan, med träningsgrupper, föreläst i olika sammanhang samt på hälso- och träningsresor. Med helhjärtat engagemang hoppas vi kunna inspirera och stötta de som kommer till FaR-mottagningen i Kista till inre motivation och rörelseglädje!


Välkommen att kontakta FaR-mottagningen med ditt FaR för psykisk hälsa!            Cassandra                           Sara
       
Telefon: 072-217 65 58 / 072-218 21 74
Adress: FaR-mottagningen i Kista
c/o Asymetrica
Isafjordsgatan 39 B
164 40 Kista


* Projektet inkluderar alla individer med stressrelaterad ohälsa och/eller mild till måttlig depression eller ångest som har sin förskrivare i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista eller Södertälje.


måndag 1 april 2019

Välkommen till projektet FaR för Psykisk Hälsa och vår blogg


FaR för psykisk hälsa bloggar!

Här kommer vi att berätta om projektet FaR för psykisk hälsa, dela med oss av tips och event som vi genomför och låta dig ta del av arbetet på projektets två FaR-mottagningar.

Den ena ligger i Kista, den andra i Södertälje och båda drivs av hälsopedagoger.

Projektet syftar till förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen i regionen genom behandling med fysisk aktivitet på recept (FaR) – en metod för stöd till egenvård, ökad kunskap om och användning av metoden FaR som behandling vid psykisk ohälsa.

Det vi gör är bland annat att:

  • Erbjuda kostnadsfri utbildning i metoden FaR till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom region och kommun. Det omfattar både privata och offentligt finansierade aktörer såsom VC, PV-rehab, BUMM, elevhälsan, LSS-team, BMM, UM, FHV samt färdigbehandlade inom öppenpsykiatrin. Ekonomiskt stöd ges för den tid utbildningen tar från ordinarie arbetstid. Ekonomiskt stöd ges även när förskrivare följer upp de FaR som de förskrivit. 
  • Driva FaR-mottagningar i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och Södertälje dit förskrivare av FaR kan hänvisa mottagare av FaR för individuellt anpassat stöd av hälsopedagog för att komma igång och uppnå ordinerad dos av fysisk aktivitet. 
  • Kartlägga och sprida information om respektive områdes utbud av möjligheter till fysisk aktivitet.