fredag 1 november 2019

RTP-S

"Få access - till hälsa och motion på RTP-S. Vi erbjuder dig varma bad, gym och social samvaro!" 

Bildresultat för rtp-s.se

I tisdags träffade FaR-mottagningen i Kista Petra på RTP-S. Syftet med mötet var att se hur individerna vi träffar på mottagningen kan ta del av aktivitetsutbudet förbundet erbjuder. De individer som får stöd på FaR-mottagningarna har fått FaR (Fysisk aktivitet på Recept) för behandling eller vidmakthållande av/för sin psykiska hälsa. De flesta individer vi träffar har oftast någon/några andra fysiska besvär/skador eller sjukdomar. Personskadeförbundet RTP-S beskriver sig så här på deras hemsida: 
"Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.Förbundet arbetar specifikt med frågor som rör följande skadegrupper:
  • personer med en nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld)
  • personer med ryggmärgsskada
  • personer med hjärnskada
  • personer med polioskada
  • personer som genomgått en amputation
  • personer som har andra typer av trafik- eller olycksfallsskador"

Många av de individer vi möter på FaR-mottagningen lever med förvärvad smärta och detta är också en skada som inkluderas i förbundet. Detta är värdefull kunskap för oss som arbetar på FaR-mottagningen då vi kan rekommendera och hänvisa individer med smärta till att utföra sin fysiska aktivitet som medlem hos RTP-S. Se del av motionsutbudet här: RTP-S och läs gärna mer om RTP-S arbete och utbud här: rtps.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar